Zalążki artykułów

MessageBoxEx

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 291 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
int MessageBox(
  HWND hWnd,  
  LPCTSTR lpText,  
  LPCTSTR lpCaption,  
  UINT uType 
  WORD wLanguageId
  );

function MessageBox(hWnd: HWND; lpText, lpCaption: PChar; uType: UINT; wLanguagId: Word): Integer; stdcall; 

Funkcja MessageBoxEx tworzy okno dialogowe, z wybranym tytyłem, treścią, ikoną i kombinacją przycisków.

Różni się od MessageBox dodatkowym parametrem wLanguageId, który jest zarezerwowany i jego wartość powinna wynosić NULL. W chwili obecnej MessageBoxEx nie różni się w działaniu od MessageBox.

Zobacz też:
Artykuł  został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!