WinAPI

MessageBeep

  • 2012-03-24 19:14
  • 0 komentarzy
  • 1575 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
BOOL MessageBeep(
     UINT uType
    );

function MessageBeep(uType: Integer): BOOL;

Funkcja MessageBeep odgrywa dźwięk. Dźwięk dla każdego typu jest określony odpowiednim wpisem w Rejestrze (podklucze klucza HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default)

Parametry
uType
Typ dźwięku. Parametr może przyjąć jedną z następujących wartości:

-1prosty sygnał dźwiękowy. Jeśli karta dźwiękowa jest niedostępna, dźwięk jest generowny przy pomocy PC-Speakera.
MB_ICONASTERISKdźwięk określony przez klucz SystemAsterisk
MB_ICONEXCLAMATIONdźwięk określony przez klucz SystemExclamation
MB_ICONHANDdźwięk określony przez klucz SystemHand
MB_ICONQUESTIONdźwięk określony przez klucz SystemQuestion
MB_OKdźwięk określony przez klucz .Default


Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.


Uwagi
Po rozpoczęciu odgrywania dźwięku, funkcja MessageBeep zwraca kontrolę do wywołującego programu i równolegle kontynuuje odgrywanie dźwięku.

Jeśli odegranie określonego dźwięku się nie powiedzie, funkcja próbuje odegrać dźwięk domyślny. Jeśli odegranie i tego dźwięku się nie powiedzie, funkcja powoduje wydanie dźwięku przez PC-Speaker.

Usługi terminalowe (Terminal Services):  Aby wydać dźwięk na stacji klienckiej, należy użyć funkcji Beep. Funkcja Beep jest przekierowywana na stację kliencką, podczas gdy MessageBeep nie jest, za wyjątkiem Windows NT 4.0, gdzie wywołanie MessageBeep(-1) powoduje wywołanie funkcji Beep.


Zobacz też: