WinAPI

CopyIcon

  • 2006-08-13 21:48
  • 0 komentarzy
  • 302 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
//C
HICON CopyIcon(
    HICON hIcon
);

//Delphi
function CopyIcon(hIcon: HICON): HICON;

Funkcja CopyIcon kopiuje określoną ikonę z innego do bieżącego modułu.


Parametry
hIcon
Uchwyt ikony przeznaczonej do skopiowania


Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca uchwyt skopiowanej ikony.

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość NULL (0). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.


Uwagi
Funkcja CopyIcon umożliwia aplikacji lub bibliotece (DLL) uzyskać własny uchwyt ikony będącej w posiadaniu innego modułu. Jeśli ten inny moduł zostanie zwolniony, aplikacja będzie w stanie nadal używać danej ikony.

Przed zakończeniem pracy aplikacja musi zniszczyć ikonę za pomocą funkcji DestroyIcon.


Zobacz też