WinAPI

DestroyIcon

//C
BOOL DestroyIcon(
    HICON hIcon
);

//Delphi
function DestroyIcon(hIcon: DWORD): BOOL;

Funkcja DestroyIcon niszczy ikonę i zwalnia pamięć przez nią zajmowaną.


Parametry
hIcon
Uchwyt ikony do zniszczenia. Ikona nie może być w użyciu.


Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać za pomocą funkcji GetLastError.


Uwagi
Wywoływanie funkcji DestroyIcon jest konieczne tylko dla ikon i kursorów utworzonych przez następujące funkcje: CreateIconFromResourceEx (jeśli w wywołaniu nie wystąpiła flaga LR_SHARED), CreateIconIndirect oraz CopyIcon. Nie należy używać tej funkcji do niszczenia współdzielonej ikony. Współdzielona ikona istnieje tak długo jak długo pozostaje w pamięci moduł, z którego została załadowana. Następujące funkcje pobierają współdzielone ikony:
  • LoadIcon
  • LoadImage (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga LR_SHARED)
  • CopyImage (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga LR_COPYRETURNORG oraz parametr hImage wskazuje na współdzieloną ikonę)
  • CreateIconFromResource
  • CreateIconFromResourceEx (jeśli w wywołaniu wystąpi flaga LR_SHARED)


Zobacz też