Ruby

  • 2011-10-23 22:01
  • 4 komentarze
  • 2248 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Ruby to interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro "Matza" Matsumoto. Jest inspirowany takimi językami jak Python, Smalltalk i Perl. Główną ideą Ruby'ego jest Convention Over Configuration (ang. "konwencje nad konfiguracją") oraz DRY (Don't Repeat Yourself, ang. "nie powtarzaj samego siebie") dzięki czemu programy mogą powstawać bardzo szybko bez dużego nakładu pracy na konfigurowanie środowiska do własnych potrzeb.

Interpretery


Ruby MRI - Rubinius - JRuby - Cardinal

Podstawy


Interpreter - Wejście i wyjście - Zmienne, pseudozmienne i stałe -  Instrukcje warunkowe - Pętle - Funkcje - Symbole - Klasy - Typy danych - Wyrażenia regularne - Domknięcia - Wyjątki - Wątki

Biblioteka standardowa


Object - Array - Hash - Fixnum - Kernel - Regexp - String - Enumerable - IO - Symbol - Range - Math - Float - File - Proc - MatchData

Biblioteki zewnętrzne


Biblioteki zewnętrzne w Ruby są zarządzane przez manager pakietów Ruby Gems, który w prosty sposób pozwala instalować i zarządzać dodatkowymi bibliotekami.

Parsowanie tekstu
Maruku - RedCloth - Kramdown - Liquid - BlueCloth - RDoc - RedCarpet - Creole - Haml - Sass

Aplikacje webowe
Ruby on Rails - Jekyll - Sinatra - Ramaze

Zarządzanie projektem
Rake  - Cucumber - Capistrano - RSpec - RCov - Thor - Bundler

Interface graficzny
RubyTk - RubyGTK

Obliczenia naukowe
ruby-fann

Przetwarzanie obrazów
RMagic
  1. Kafelki
  2. Lista

Symbole

Ruby MRI

4 komentarze

Adam Boduch 2011-06-16 12:44

Hmm, ten artykul to nawet nie zalazek ;) Jezeli nie zostanie rozbudowany, to usuniemy go w najblizszym czasie...

siararadek 2011-06-15 23:49

Ten artykuł to jest jakaś kpina.

xeo545x39 2011-06-15 21:08

Tiaa, faktycznie, zachęca do nauki...

Patryk27 2011-06-15 19:09

"print $_.rstrip + " // #{fortune fortunes -n 50}" if !$_.strip.empty? while gets"
To jest przejrzysty kod?
Seriously?