Ruby MRI

hauleth

Ruby MRI to podstawowy interpreter Rubiego napisany przez Matz'a. Jest napisany głównie w C i cechuje się dużą popularnością i rozszerzalnością za pomocą języka C (wg niektórych jest ona nawet wygodniejsza niż w Pythonie).

Aktualną wersją stabilną jest MRI 1.9.2, w którym zostało wprowadzone parę usprawnień w porównaniu z serią 1.8:

  • Obsługa UTF-8 jest teraz domyślnie włączona.
  • Zastosowanie natywnych wątków na platformach gdzie są one dostępne w przeciwieństwie do emulowania wątków z serii 1.8 co było solą w oku większości programistów, a do obsługi natywnych wątków były potrzebne zewnętrzne biblioteki.
  • Nowa forma tworzenia funkcji anonimowych poprzez składnię ->(zmienne) { kod }
  • Nowa składnia tworzenia hasztablic, teraz kod :symbol => wartosc jest równoważny symbol: wartosc co wg niektórych zwiększa czytelność kodu.
  • Struktura ?A zwróci teraz jednoliterowy ciąg znaków 'A' a nie 65 czyli liczbową reprezentację znaku w kodzie ASCII
  • Biblioteka RubyGems jest ładowana automatycznie

0 komentarzy