JavaScript

Null

null - Słowo kluczowe języku JavaScript.

To słowo kluczowe oznacza brak danych w danej zmiennej lub funkcjach które zawierają dane.

zmienna = null;
if (zmienna == null) {
alert ("Pusto!");
}

1 komentarz

boleslaw25 2009-04-19 21:13

mógłby ktoś to lepiej rozwinąć