Programowanie w języku Delphi

Read

 • 2013-04-15 20:29
 • 1 komentarz
 • 2483 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Read
Moduł: System

procedure Read(F , V1 [, V2,...,Vn ] );
procedure Read( [ var F: Text; ] V1 [, V2,...,Vn ] );


Procedura ma dwojakie działanie. Umożliwia odczyt danych zarówno z plików tekstowych jak i typowanych.

Uwaga! Read to także słowo kluczowe używane w w przypadku właściwości - zobacz: Read (słowo kluczowe).

W przypadku plików tekstowych, Read odczytuje kolejne znaki, w przypadku plików typowanych - kolejne porcje danych. Poniższy listing prezentuje odczyt zawartości pliku tekstowego, znak po znaku:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 TF : TextFile;
 C : Char;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
 try
  Reset(TF);
 
  while not Eof(TF) do
  begin
   Read(TF, C);
   Write(C);
  end;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

Adam Boduch 2006-01-24 19:31

Co jak co, ale tematu raczej nie wyczerpalem ;)