Programowanie w języku Delphi

IsSameDay

IsSameDay
Moduł: DateUtils

function IsSameDay(const AValue, ABasis: TDateTime): Boolean;

Funkcja zwróci True jeżeli wartości przekazane w parametrach AValue oraz ABasic wskazują na ten sam dzień, tego samego roku i miesiąca (wartości czasowe mogą być różne).

Oto przykład, w którym funkcja zwróci wartość prawdziwą:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Types, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := EncodeDate(2006, 06, 20);
 B := EncodeDate(2006, 06, 20);
 
 Result := IsSameDay(A, B);
 
 if Result then
  Writeln('Tak, to ten sam dzień!')
 else Writeln('Niestety, to nie ten sam dzień!');
 
 Readln;
end.


Zobacz też: