Programowanie w języku Delphi

EndOfTheMonth

 • 2012-09-06 23:58
 • 0 komentarzy
 • 827 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
EndOfTheMonth
Moduł: DateUtils

function EndOfTheMonth(const AValue: TDateTime): TDateTime;


Funkcja zwraca wartość TDateTime która reprezentuje ostatnią milisekundę miesiąca. Funkcja zwraca ostatni moment danego miesiąca, określonego w parametrze AValue:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Date: TDateTime;
begin
 
 
 Date := Now;
 Date:= EndOfTheMonth(Date);
 
 
 //Format daty z milisekundami
 LongTimeFormat := 'hh:mm:ss.zzz';
 WriteLn(DateTimeToStr(Date));
 Readln;
 
end.W tym przypadku funkcja pokaże nam ostatnią milisekundę ostatniego dnia aktualnego miesiąca.