Programowanie w języku Delphi » Dyrektywy kompilatora

$ENDIF

Składnia:{$ENDIF}
Wartość domyślna:nie dotyczy


Dyrektywa wykorzystywana w procesie kompilacji warunkowej. Używana do zamykania dyrektywy warunkowej $IFDEF, przykładowo:

procedure Foo;
begin
  {$IFDEF DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSE}
  ShowMessage('Opcja debug jest wyłączona');
  {$ENDIF}
end;


Jeżeli w używany dyrektywy $IF, dyrektywą zamykającą musi być $IFEND, zamiast $ENDIF.

Zobacz też: