Programowanie w języku Delphi

$DEFINE

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1412 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Składnia:{$DEFINE <i>name</i>}
Wartość domyślna:brak


Dyrektywa służy do deklarowania symbolu w aplikacji. Następnie możemy przetestować wartość takiego symbolu przy pomocy dyrektyw warunkowych: $IFDEF, $ELSE. Przykład takiego rozwiązania:

{$DEFINE DEBUG}
 
procedure Foo;
begin
  {$IFDEF DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSE DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest wyłączona');
  {$ENDIF}
end;


Na samym początku zadeklarowaliśmy symbol DEBUG. Nastęnie, w procedurze Foo, następuje testowanie warunku, w zależności od wyniku dyrektywy warunkowej, w aplikacji zostanie skompilowany właściwy kod.

Symbol jest rozpoznawany w całej aplikacji dopóki nie zostanie usunięty przy pomocy dyrektywy $UNDEF.

Jeżeli istnieje już symbol o danej nazwie, można go nadpisać - nie przyniesie to żadnego efektu

Zobacz też: