$ENDIF

Adam Boduch
Składnia:`{$ENDIF}`
Wartość domyślna:nie dotyczy

Dyrektywa wykorzystywana w procesie kompilacji warunkowej. Używana do zamykania dyrektywy warunkowej $IFDEF, przykładowo:

procedure Foo;
begin
  {$IFDEF DEBUG}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSE}
  ShowMessage('Opcja debug jest wyłączona');
  {$ENDIF}
end;
Jeżeli w używany dyrektywy $IF, dyrektywą zamykającą musi być $IFEND, zamiast `$ENDIF`.

Zobacz też:

0 komentarzy