Programowanie w języku C/C++

Fill

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1044 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
void fill(first, last, value);

Funkcja przypisuje podaną wartość value wszystkim elementom z zakresu [first, last).

Przykład


#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
 
int main()
{
 std::vector<int> v;
 v.push_back(0);
 v.push_back(1);
 v.push_back(2);
 v.push_back(3);
 
 // ładnie nam wyświetli na cout cały wektor
 std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
 
 std::fill(v.begin(), v.end(), 0);
 
 // a teraz same zera
 std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
}

Zobacz też: