Border-image

Kooba
Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

border-image - definiuje obrazek stanowiący obramowanie elementu. Wchodzi w skład CSS3, obecnie wspiera je jedynie WebKit.

0 komentarzy