GIMP Script-Fu, Python-Fu

greg71

Podstawy pisania skrytów GIMP

***

1. Instalacja

By rozpocząc pisanie skryptów, najpierw trzeba GIMP-a zaistalować środowisko. Na podstawach będzie używany Notepad++.

2. Skrypt Fu vs Python-fu

  • skrypt-fu jest napisany we wbudowanym interpreterze i pisze się te skrypty w TinyScheme (aka script-fu),
  • w dokumentacji GIMP czytamy, że różnicą między python-fu i script-fu jest to, że script-fu zapisuje tylko referencje do obiektów, a python-fu cały obraz (https://www.gimp.org/docs/python/index.html).

3. Script-Fu – uruchamianie

W Windows należy wejść do C:\Program Files\GIMP 2\share\gimp\2.0\scripts i wgrać w powyższym folderze skrypt *.scm.

Przykładowe Skrypty- Fu i Python-Fu można znaleźć na stronie https://gimpbook.com/scripting/.

4. Python-Fu

  1. Skrypt trzeba wgrać do folderu z GIMP-em. W Windows to domyślnie C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins. W naszym skrypcie używamy funkcji register() do zarejestrowania naszego skryptu jako plugin. Jest to polecenie, które nakazuje GIMP-owi utworzyć skrót do tego pliku w menu.
  2. Jeśli potem będziemy kodować coś w pliku, ale nie zmienimy wartości w tej funkcji to się samo uaktalni. Jeśli zaś ta "referencja" zostanie zmieniona, to trzeba GIMP-a restartować, by zmiany zapisał.

Przykładowe Skrypty-Fu i Python-Fu można znaleźć na stronie https://gimpbook.com/scripting/

4.1 Budowa Wtyczki

Omównienie na podstawie helloworld.py z

#!/usr/bin/env python skąd brać pliki do importów
from gimpfu import * importuj wszystkie podstawowe moduły GIMPa
---------------- -------------------

Jako że nasz skrypt musi na jakimś obrazku pracować, to tworzymy sobie nowy obrazek. Gdyby tego nie było skryptu nie dało by się wywołać. Inaczej ujmując rzecz Obraz pędzlem na płótnie malujesz, jak nie ma płutna to nie ma na czym malować. I właśnie tym się nasz skrypt zajmuje. Tworzy obrazek z napisem

def hello_world(initstr, font, size, color) : def oznacza w pythonie poczatek bloku funkcji().
---------------- -------------------

0 komentarzy