Jak dodać pliki/katalogi do listy ignorowanych na przykładzie TortiseSVN?

Adam Boduch

SVN posiada rozbudowane opcje nadawania właściwości danym repozytoriom. Jedną z nich jest dyrektywa svn:ignore, która wymusza na SVN ignorowanie określonych typów plików lub/i katalogów.

Przykład 1: W aplikacji posiadamy katalog tmp, w którym system umieszcza tymczasowe pliki. Domyślnie, na serwerze SVN, ten folder jest pusty. Nie chcemy, aby jakikolwiek plik znajdował się w tym katalogu. Niestety, przez nieuwagę, wykonując polecenie commit możemy wysłać na serwer nasze tymczasowe pliki z tego folderu. Przez to będą one ściągane przez naszych współpracowników.

Przykład 2: IDE takie jak NetBeans czy Eclipse, zapisują w katalogu z projektem pliki z ustawieniami. Chcemy uniknąć sytuacji, w której przez przypadek wyślemy taki katalog na serwer.

Wówczas z pomocą przychodzą właściwości SVN, a konkretnie jedna - svn:ignore. Dzięki niej możemy wymusić na SVN, aby ignorował pewnego rodzaju pliki/katalogi. Kliknij prawym przyciskiem na folder z repozytorium i wybierz pozycję Tortise SVN, a następnie Properties. Następnie kliknij na przycisk New, aby z listy wybrać pozycję svn:ignore

svn-ignore.png

Musisz określić maski dla plików które mają być ignorowane - np. *.tmp. Po zapisaniu takich ustawień, SVN nie będzie rozpoznawał plików *.tmp jako nowe i nie będzie starał się dodać ich do repozytorium.

svn-ignore2.png

Możesz ustawić właściwości repozytorium, również dla podkatalogów zaznaczając opcję **Apply property recursively**

Ponieważ właściwości repozytorium są przechowywane na serwerze SVN, musisz wykonać operację commit dla katalogów, dla których zmieniłeś ustawienie. Dzięki temu, każda osoba pracująca nad projektem będzie posiadała takie same ustawienia.

Zobacz też:

FAQ

0 komentarzy