Goto

papudrun

Słowo kluczowe używane w składni języka Pascal, Object Pascal (a także w wielu innych językach takich jak: C, C++, Fortran, Algol, COBOL, SNOBOL, Basic, Perl)
Generalnie jest to instrukcja która powoduje przeniesienie wykonywania kodu w inne miejsce.

Polecenie goto przenosi nas w dowolną część programu. Miejsce, gdzie przenieść ma nas to polecenie, musi być zaznaczone w kodzie programu. Poza tym, tak jak i zmienna - musi być wcześniej zdeklarowane. Miejsce takie nazywa się "kotwicą" lub etykietą. Kotwice deklaruje się poleceniem "LABEL"

Przykład:

VAR
pass:string;
LABEL start1;

BEGIN
start1:
write('Podaj hasło: ');
read(pass);
IF pass<>'tajnehaslo' THEN goto start1;
writeln('OK. Haslo poprawne');
END. 

W przykładzie tym kotwica start1 została umieszczona na początku programu (co nie jest konieczne).

W przypadku gdy hasło nie będzie prawidłowe fragment kodu:

... goto start1

przeniesie nas na początek programu w celu ponownego wpisania hasła.

6 komentarzy

Tyle lat się oduczałem stosowania GOTO, a tu nagle powrót do rewelacyjnego GOTO, to instrukcja rodem z BASIC'a i ASM, ale rzecz gustu, wolę procedury niż lawinowy program

pętle, procedury, funkcje, break, na upartego continue i wyjątki... btw od zadawania pytań jest forum.

pętla for, while, repeat
lub po prostu procedura lub funkcja:)

kilka lat opóźnienia z mojej strony, ale może mi ktoś wyjaśni (mam kiepskie zdolności) jak można ominąć goto i użyć czegoś innego?

zapomniałeś napisac, że używanie tej intrukcji świadczy o kiepskich zdolnościach programistycznych. poza tym za pomocą goto nie można skoczyć do innego bloku programu - do innej procedury, pętli itp.

to jest dział o c# ! :o