Ulepszony ReadKey

fatalbomb

Wszyscy znamy pascalową funkcję ReadKey, która zwraca kod naciśniętego klawisza. Niestety, aby obsłużyć niektóre ciekawsze klawisze, trzeba się trochę posiłować:

ch := ReadKey;
 if ch = #0 then begin
 ch := ReadKey;
 if ch = #72 then { tu obsługa kliknięcia strzałki w górę }
 if ch = #80 then { tu obsługa kliknięcia strzałki w dół }
 if ch = #59 then { tu obsługa klawisza F1 }
 end;

Wynika to z tego, że klawisze typu F1-F10, strzałki, Home, End, itd. dają od razu dwa kody, z czego pierwszy jest zerem. Naciśnięcie np. strzałki w dół powoduje, że pierwszy raz ReadKey złapie zero, a dopiero za drugim razem kod 80. Pozwala to odróżnić strzałkę w dół od znaku "P".

Gdy piszemy coś większego, ciągłe pisanie podwójnego ReadKey`a i zagnieżdżonych warunków zaciemnia kod. Dlatego pisząc to po raz setny nie wytrzymałem i napisałem coś bardziej czytelnego:

function M_ReadKey:Word;
var ch:Char;
begin
 ch := ReadKey;
 if ch = #0 then begin
  ch := ReadKey;
  M_ReadKey := 256+Ord (ch);
 end else M_ReadKey := Ord (ch);
end;

Teraz czytanie kodów odbywa się w ten sposób:

ch := M_ReadKey;
 if ch = 328 then { obsługa strzałki w górę, 256+72=328 }

co jest znacznie czytelniejsze. Tyle, że tym razem zmienną ch definiujemy jako Word!!!

W praktyce, zamiast posługiwać się gołymi liczbami, warto wstawić trochę stałych:

{ Nazwy stałych wzięte żywcem z Delphi }
const 
{ Kody proste }
   VK_F1    = 315;
   VK_F2    = 316;
   VK_F3    = 317;
   VK_F4    = 318;
   VK_F5    = 319;
   VK_F6    = 320;
   VK_F7    = 321;
   VK_F8    = 322;
   VK_F9    = 323;
   VK_F10   = 324;
   VK_HOME   = 327;
   VK_UP    = 328;
   VK_PageUp  = 329;
   VK_LEFT   = 331;
   VK_RIGHT  = 333;
   VK_END   = 335;
   VK_UP    = 336;
   VK_PageDown = 337;
   VK_INSERT  = 338;
   VK_DELETE  = 339;

{ Obsługa klawiszy przełączających }
   ss_Shift = 25; { Tylko dla klawiszy F1-F10: używać jako np. ss_Shift+VK_F1 }
   ss_Ctrl = 35; { Tylko dla klawiszy F1-F10: używać jako np. ss_Ctrl+VK_F1 }
   ss_Alt  = 45; { Tylko dla klawiszy F1-F10: używać jako np. ss_Alt+VK_F1 }

{ Kombinacje }
   VK_Ctrl_A   = 1;
   VK_Ctrl_B   = 2;
   VK_Ctrl_C   = 3;
   VK_Ctrl_D   = 4;
   VK_Ctrl_E   = 5;
   VK_Ctrl_F   = 6;
   VK_Ctrl_G   = 7;
   VK_Ctrl_H   = 8;
   VK_BackSpace = 8;
   VK_Ctrl_I   = 9;
   VK_TAB    = 9;
   VK_Ctrl_J   = 10;
   VK_Ctrl_Enter = 10;
   VK_Ctrl_K   = 11;
   VK_Ctrl_L   = 12;
   VK_Ctrl_M   = 13;
   VK_Enter   = 13;
   VK_Ctrl_N   = 14;
   VK_Ctrl_O   = 15;
   VK_Ctrl_P   = 16;
   VK_Ctrl_Q   = 17;
   VK_Ctrl_R   = 18;
   VK_Ctrl_S   = 19;
   VK_Ctrl_T   = 20;
   VK_Ctrl_U   = 21;
   VK_Ctrl_V   = 22;
   VK_Ctrl_W   = 23;
   VK_Ctrl_X   = 24;
   VK_Ctrl_Y   = 25;
   VK_Ctrl_Z   = 26;
   VK_Ctrl_SqrBracketLeft = 27; { Ctrl+[ }
   VK_ESC    = 27; 
   VK_Ctrl_Backslash = 28;
   VK_Ctrl_SqrBracketRight = 29; { Ctrl+] }
   VK_Ctrl_6   = 30;
   VK_Ctrl_Minus = 31;
   VK_Space   = 32;
    { Kody liter, cyfr, interpunkcji można sprawdzić za pomocą normalnego Ord (x); }
   VK_Ctrl_BackSpace = 127;
   VK_Ctrl_2   = 259;
   VK_Shift_Tab = 271;
   VK_Ctrl_Left = 371;
   VK_Ctrl_Right = 372;

Oczywiście, nie jest to pełna lista. Jak ktoś znalazłby jeszcze jakieś, proszę o dopisanie do listy.

FAQ

2 komentarzy

Witam, ja natomiast mam problem z tym , bo kompilator wywala mi błędy
[Error] Unit1.pas(53): Undeclared identifier: 'ReadKey'
[Error] Unit1.pas(110): Undeclared identifier: 'ch'

Wspaniała rzecz.. zawsze mi tego brakowało, ale jakoś nie chciało mi się pisać:D