Tag close

Kooba
Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: <{{1}} /> ``` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. <right>[[(X)HTML/XHTML|Różnice między HTML i XHTML]]</right>

0 komentarzy