Enumerate

Drajwer

Funkcja tworząca z danego obiektu który jest sekwencją (na przykład lista), obiekt iteracyjny który składa się z krotki (index, element). W skrócie, enumerate zamienia każdy element w krotkę zawierającą indeks elementu i ten element.

Właściwe zastosowanie:

for i, wyraz in enumerate("Ala ma kota".split()):
    print "Wyraz: %d (%s)" % (i, wyraz)

Bardzo częstym błędem programistów jest pisanie takich pętli:

w = "Ala ma kota".split()
for i in range(len(w)):
    wyraz = w[i]
    print "Wyraz: %d (%s)" % (i, wyraz)

Jak widać można to uprościć i sprawić że jest bardziej czytelne.

0 komentarzy