Programowanie komponentowe

naimad_84

<font color="red">Strona w budowie.</span>

<font size="4">COP (Component Oriented Programing)</span>

Komponent jest kawałkiem dobrze zdefiniowanego kodu komputerowego, który może być samodzielną i samowystarczalną aplikacją lub może być połączona przez interfejs z innym aplikacjami czy komponentami i tworzyć duży projekt. Z tej definicji wynika, że komponent jest programem lub zbiorem programów, które mogą być skompilowane i wykonywane pojedynczo lub razem. Jest samodzielny więc zapewnia spójną funkcjonalność i można go zainstalować i wykonywać w dowolnym środowisku użytkownika końcowego. Może być połączony z innymi komponentami, tak aby mógł być ponownie użyty jako jednostka (nowy komponent) w kolejnych aplikacjach lub komponentach. Integracja odbywa się przez interfejs co oznacza, że wewnętrzny kod komponentu jest zazwyczaj ukryty przed użytkownikiem.

Technologie, które spełniają powyższą definicje to JavaBeans i Enterprise Java Beans (EJB) stworzone przez Sun Microsystems, COM (Component Object Model), DCOM (Distributed Component Object Model) i .NET stworzone przez Microsoft Corporation i CORBA (Common Object Request Broker Architecture) stworzone przez Object Management Group.

1 komentarz

Od dawna szukam tych informacji, cieszę się, że mogę dołączyć do Twojej społeczności!