kameleo327

  1. Poznań
15 punktów #3050 / 5490
5 pkt za Ocena postu
2018-08-22 16:34

nie chciałem v.end() - 1 astd::vector<Vector2d>::reverse_iterator itr = v.rbegin();...

5 pkt za Ocena postu
2018-08-22 16:09

#include <iostream> #include <vector>   class Vector2d { public:     int x, y;     V...

5 pkt za Ocena postu
2018-07-30 20:57

Znalazłem problem !!! <3 Chodziło o to, że ja przekazywałem cały kwadrat, który miał...