YooSy

1250 punktów #135 / 4794
5 pkt za Ocena postu
2018-05-19 17:11

const int size = 11;    int arr[size][size]{0};      for (int i = 0; i < size; ++i)...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-17 21:38

Funkcja getLine nie zwraca true/false Stan strumienia jest konwertowany na true, fal...

15 pkt za Akceptacja postu
2018-05-17 21:38

Funkcja getLine nie zwraca true/false Stan strumienia jest konwertowany na true, fal...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-16 16:36

Żeby std::vector<BasicArray> arrays; działało poprawnie dla dowolnego typu po klasie...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-15 13:48

Żeby std::vector<BasicArray> arrays; działało poprawnie dla dowolnego typu po klasie...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-14 15:37

Z funkcji, jaką przedstawił @tajny_agent możesz nie rozumieć res = std::count_if( Ch...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-14 10:18

ofstream& operator << (ofstream& wyjscie, Samochod& samochod) {     wyjscie << samoc...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-13 23:06

Z funkcji, jaką przedstawił @tajny_agent możesz nie rozumieć res = std::count_if( Ch...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-13 19:26

Nie pisz spaghetti code. Nie pakuj całej logiki programu do caseów. Napisz osobne fu...

5 pkt za Ocena postu
2018-05-13 19:26

OK. To chociaż podziel go na funkcje. Będzie łatwiej przebrnąć przez ten gąszcz. Rob...