_0x666_

2305 punktów #99 / 5820
15 pkt za Akceptacja postu
2019-05-08 14:52

Chyba jakoś tak: struct drzewo* usunPrzezScalanie(struct drzewo* node) { struct drze...

-15 pkt za Akceptacja postu
2019-05-08 14:52

Chyba jakoś tak: struct drzewo* usunPrzezScalanie(struct drzewo* node) { struct drze...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-05-08 14:52

Chyba jakoś tak: struct drzewo* usunPrzezScalanie(struct drzewo* node) { struct drze...

5 pkt za Ocena postu
2019-05-08 14:52

Chyba jakoś tak: struct drzewo* usunPrzezScalanie(struct drzewo* node) { struct drze...

5 pkt za Ocena postu
2019-05-05 17:46

co musiałabym zmodyfikować? Coś w ten deseń: void Interpreter::printTree(const std::...

5 pkt za Ocena postu
2019-05-05 17:45

void Interpreter::printTree(const std::unique_ptr<AbstractExpression>& root) { if (r...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-04-20 20:00

Coś w ten deseń: while( i < buflen ) { digit = 0; while(i < buflen && isdigit(buf[i]...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-09 16:06

Czytasz tak: while(plikDoOdczytu >> ilosc >> cena && std::getline(plikDoOdczytu >> s...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-08 10:53

Dodaj do Model domyślny konstruktor, albo użyj metody std::map::emplace do wstawiani...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-02 10:38

Przecież masz napisane, co jest problemem. Odinstaluj starą wersję środowiska i zain...