zagura

150 punktów #865 / 6476
5 pkt za Ocena postu
2020-01-26 00:51

Do takich zabiegów użyteczne są funkcje z iomanip, głównie std::setw.

15 pkt za Akceptacja postu
2020-01-26 00:51

Do takich zabiegów użyteczne są funkcje z iomanip, głównie std::setw.

5 pkt za Ocena postu
2020-01-22 21:55

Gdzie uruchamiasz program? Z reguły pliki podane bez pełnej (bezwzględnej) ścieżki s...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-04 09:07

1) masz deklarację zmiennych int najwieksza, najmniejsza; oraz nazwy funkcji int naj...

5 pkt za Ocena postu
2020-01-04 03:04

1) masz deklarację zmiennych int najwieksza, najmniejsza; oraz nazwy funkcji int naj...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-12-29 17:35

Potrzebujesz w forze manipulować indeksami do obu tablic, nie tylko i: for (int i1 =...

5 pkt za Ocena postu
2019-12-29 17:31

Potrzebujesz w forze manipulować indeksami do obu tablic, nie tylko i: for (int i1 =...

5 pkt za Ocena postu
2019-11-11 14:28

Jaki błąd jest wyrzucany? Co chcesz otrzymać, a jaki jest efekt? Polegasz na jakiś d...

5 pkt za Ocena postu
2019-10-19 12:33

W przypadku dowolnej cyfry a wynik (a ^ 5) % 10 zwróci taką samą wartość, jak a % 10...

5 pkt za Ocena postu
2019-10-07 22:40

Na studiach informatycznych kurs C++ to zwykle jeden przedmiot przez 1-2 semestry, c...