furious programming

  1. senior wheel reinventer
  2. Tuchów
Klikam trochę – w Lazarusie.
  • Postów: 8780
  • Komentarzy: 15876
  • Głosów oddanych: 7845
  • Głosów otrzymanych: 5047