furious programming

  1. senior wheel reinventer
  2. Tuchów
Klikam trochę – w Lazarusie.
  • Postów: 9350
  • Komentarzy: 16466
  • Głosów oddanych: 8381
  • Głosów otrzymanych: 5601