Sarrus

  • Postów: 2333
  • Komentarzy: 2187
  • Głosów oddanych: 2149
  • Głosów otrzymanych: 976