Sarrus

  • Postów: 2317
  • Komentarzy: 2150
  • Głosów oddanych: 2087
  • Głosów otrzymanych: 955