Sarrus

  • Postów: 2420
  • Komentarzy: 2340
  • Głosów oddanych: 2480
  • Głosów otrzymanych: 1100