Sarrus

  • Postów: 2399
  • Komentarzy: 2250
  • Głosów oddanych: 2293
  • Głosów otrzymanych: 1063