Sarrus

  • Postów: 2325
  • Komentarzy: 2160
  • Głosów oddanych: 2110
  • Głosów otrzymanych: 964