Sasik

50 punktów #1610 / 6179
2004-02-17 15:19

Programowanie Delphi

15 pkt za Akceptacja postu
2012-03-16 15:54

Komenda CMD pokazująca wszystkie foldery w systemie

5 pkt za Ocena postu
2012-03-26 13:53

Przekazywanie sparametryzowanej funkcji do metody

5 pkt za Ocena postu
2012-03-17 03:18

Komenda CMD pokazująca wszystkie foldery w systemie