damian-szkoladockera

  1. Founder @ SzkolaDockera.pl
  2. Mielec
Praktykujący pasjonat konteneryzacji. Lubi dzielić się wiedzą o Dockerze na swoim blogu https://szkoladockera.pl. Prowadzi również warsztaty i szkolenia stacjonarne. Uczestnik globalnego programu partnerskiego Docker Enablement. Pracuje z Dockerem na co dzień od kilku lat. Odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie systemów działających w oparciu o kontenery. Fan automatyzacji oraz podejścia "As a Code".
469 punktów #460 / 7142
2020-10-22 09:29

Hej! Kontenerów obecnie używa się wszędzie, więc pomyślałem, że ten wpis może Wam si...

2020-10-17 16:59

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-16 13:35

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-16 10:59

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-16 09:53

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-16 09:22

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-15 21:07

#pluralsight Nie wiem czy było, ale trwa darmowy tydzień na pluralku do 18 październ...

2020-10-13 20:04

Co powiecie na Docker Q&A? Pytanie: Czy obraz zbudowany dawniej na np. Docker Engine...

2020-10-13 19:07

Co powiecie na Docker Q&A? Pytanie: Czy obraz zbudowany dawniej na np. Docker Engine...

2020-10-13 17:25

Co powiecie na Docker Q&A? Pytanie: Czy obraz zbudowany dawniej na np. Docker Engine...