Bartłomiej Golenko

  • Postów: 132
  • Komentarzy: 193
  • Głosów oddanych: 35
  • Głosów otrzymanych: 113