Zestaw pomocnych funkcji do operacji na plikach tekstowych

Wolverine

Poniżej przedstawiam zbiór funkcji do łatwej edycji plików txt. Myśle, że funkcji nie trzeba tłumaczyć.

 function file_DeleteLine ($filename, $index) {
 //Usuwa linie z pozycji $index
  $file = file ($filename);

  $fp = fopen ($filename, "w");
  flock($fp, LOCK_EX);
  for( $w = 0; $w < count($file); $w++ )
  {
   if ($index <> $w)
    fwrite ($fp, $file[$w]);
  }
  flock($fp, LOCK_UN);
  fclose($fp);
 }

 function file_UpdateLine ($filename, $index, $line) {
 //Zamienia linie w pozycji $index na ciag z $line
  $file = file ($filename);
  $file[$index] = $line . "\r\n";

  $fp = fopen ($filename, "w");
  flock($fp, LOCK_EX);
  for( $w = 0; $w < count($file); $w++ )
  {
   fwrite ($fp, $file[$w]);
  }
  flock($fp, LOCK_UN);
  fclose($fp);
 }

 function file_GetLine ($filename, $index) {
 //Podaje linie z pozycji $index
  $file = file ($filename);
  $line = $file[$index];
  //$line = str_replace ("\r\n", '', $line);
  return $line;
 }

 function file_LinesCount ($filename) {
 //Podaje ilosc lini w pliku
  $file = file ($filename);
  return count ($file);
 }

 function file_ReplaceLines ($filename, $from, $to) {
 //Zamienia miejscami linie z pozycji $from i $to
  $file = file ($filename);

  $line = $file[$from];
  $file[$from] = $file[$to];
  $file[$to] = $line;

  $fp = fopen ($filename, "w");
  flock($fp, LOCK_EX);
  for( $w = 0; $w < count($file); $w++ )
  {
   fwrite ($fp, $file[$w]);
  }
  flock($fp, LOCK_UN);
  fclose($fp);
 }

 function file_InsertLine ($filename, $line) {
 //Dodaje linie na koncu pliku
  $fp = fopen ($filename, "a");
  flock($fp, LOCK_EX);
  fputs ($fp, $line . "\r\n");
  flock($fp, LOCK_UN);
  fclose ($fp);
 }

 function file_InsertLineOnTop ($filename, $line) {
 //Dodaje linie na poczatku pliku
  $fp = fopen ($filename, "r");
  $old_file = fread ($fp, filesize ($filename));
  fclose ($fp);

  $fp = fopen ($filename, "w");
  flock ($fp, LOCK_EX);
  $file = $line . "\r\n" . $old_file;
  $file = str_replace ("\r\n\r\n", "\r\n", $file);
  fputs ($fp, $file);
  flock ($fp, LOCK_UN);
  fclose ($fp);
 }

 function file_MoveLineToTop ($filename, $index) {
 //Przenosi linie z pozycji $index na gore pliku, przesuwajac caly plik nizej
  $line = file_GetLine($filename, $index);
  file_DeleteLine($filename, $index);
  file_InsertLineOnTop($filename, $line);
 }

 function file_SaveToFile ($filename, $something) {
 //Zapisuje sciah $something do pliku
  $fp = fopen ($filename, "w");
  flock($fp, LOCK_EX);
  fputs ($fp, $something);
  flock($fp, LOCK_UN);
  fclose ($fp);
 }

 function file_ReadFromFile ($filename) {
 //Odczytuje ciag z pliku
  $fp = fopen ($filename, "r");
  $file = fread($fp, filesize ($filename));
  fclose ($fp);
  return $file;
 }

4 komentarzy

browar dla Wolverina :-) przyda sie, ale dodaj komentarze

Przenosi na gore ;)

Dobre, choc przydalyby sie komentarze, np. co robi funcja file_MoveLineToTop <- Przenosi linie na sama gore, czy 1 index w gore?
Ale ogolnie fajne