PHP » FAQ

Jak wyświetlić pokolorowany kod skryptu PHP

piechnat

PHP oferuje funkcję specjalnie do tego zaprojektowaną.

  show_source("./jakis_plik.php");

Powyższe polecenie spowoduje wyświetlenie pokolorowanej
zawartości pliku jakis_plik.php. A żeby pokolorować zmienną to użyj:

<?php
$Zmienna = '<?php echo "text"; ?>';
highlight_string($Zmienna);
?> 
FAQ

5 komentarzy

Dodałem, aby można było kolorować zmienną.

Noooooo...
Wypas

Warto też wspomnieć np o GeSHi.

Jeszcze można show_source podminenić na highlight_file('plik.php') i robić mixy, np

<?php
echo "<table bgcolor=#EEEEEE><tr><td width=30>";
for ($i = 1; $i <= count(file('plik.php')); $i++) echo $i.".<br>";
echo "</td><td>";
highlight_file('plik.php');
echo "</td></tr></table>";
?>

Ten skrypt wyświetla kod ponumerowany w linijkach, i na szarym tle. Itp.

zamiast show_source lepiej użyć highlight_file - ta pierwsza jest aliasem. Dlaczego? Żeby nie było płaczu, że w następnej wersji alias jest oznaczony jako przestarzały, a w kolejnej zniknie :)