PHP FAQ

Jak wyświetlić linki do wszystkich plików z katalogu i podkatalogów

piechnat

A no tak:

  function GetAllLinksFromDir($dir, &$array) {
    if($dir[strlen($dir) - 1] != '/') $dir .= '/';
    $hand = opendir($dir); 
    while($file = readdir($hand))   
      if(is_file($dir.$file)) 
        $array[] = '<a href="'.$dir.$file.'">'.$dir.$file.'</a>';
      elseif(is_dir($dir.$file) && $file != '.' && $file != '..')
        GetAllLinksFromDir($dir.$file, $array); 
    closedir($hand); 
  }
  $linki = array();
  GetAllLinksFromDir('.', $linki);
  sort($linki);
  echo join("<br>\n", $linki);
FAQ

0 komentarzy