PHP » FAQ

Jak wyświetlić linki do wszystkich plików z katalogu i podkatalogów

piechnat

A no tak:

 function GetAllLinksFromDir($dir, &$array) {
  if($dir[strlen($dir) - 1] != '/') $dir .= '/';
  $hand = opendir($dir); 
  while($file = readdir($hand))  
   if(is_file($dir.$file)) 
    $array[] = '<a href="'.$dir.$file.'">'.$dir.$file.'</a>';
   elseif(is_dir($dir.$file) && $file != '.' && $file != '..')
    GetAllLinksFromDir($dir.$file, $array); 
  closedir($hand); 
 }
 $linki = array();
 GetAllLinksFromDir('.', $linki);
 sort($linki);
 echo join("<br>\n", $linki);
FAQ

0 komentarzy