PHP » FAQ

Jak sprawdzić poprawność adresu e-mail

piechnat

Można to zrobić przy pomocy poniższej funkcji.

function sprawdz_email($email) 
{ 
    $email = strtolower($email); 
    return ereg("^[a-z0-9_\\.-][email protected]([a-z0-9_-]+\\.)+[a-z]{2,}$", $email);
} 

Przykład:

$email = "[email protected]";
if(sprawdz_email($email)) 
    echo "e-mail: poprawny"; 
else 
    echo "e-mail: niepoprawny";

Opis zastosowanych w funkcji ereg() wyrażeń regularnych możesz znaleźć w tym artykule

FAQ

3 komentarzy

Jak na mnie to trochę skomplikowane... Może by tak jakiś gotowiec??

zizok: to jest gotowiec... :/

Eee...a ja napisałem cos innego :P

<?php
function verifyEmail($email) {
$wholeexp = \'/^(.+?)@(([a-z0-9\.-]+?)\.[a-z]{2,5})$/i\';
$userexp = \"/^[a-z0-9\~\!\#\$\%\&\(\)\-\_\+\=\[\]\;\:\\'\\"\,\.\/]+$/i\";
if (preg_match($wholeexp, $email, $regs)) {
$username = $regs[1];
$host = $regs[2];
if (checkdnsrr($host, MX)) {
if (preg_match($userexp, $username)) {
return true;
} else {
return false;
}
} else {
return false;
}
} else {
return false;
}
}
?>