PHP FAQ

Jak sprawdzić jaką przeglądarką oglądamy stronę oraz nasz system operacyjny

Coldpeer
<?php
 
// ------------------- przeglądarka -------------------
 
$brow = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
/* strtolower() -> zmienia litery na małe
zmienna superglobalna z podanym parapetrem odczytuje info o przegladarce i OS-ie */
 
// za pomocą strpos() znajdujemy frazę wśród dostarczonych informacji ($brow)
if(strpos($brow, 'firefox') !== false) {
 echo 'Firefox';
} elseif(strpos($brow, 'opera') !== false) {
 echo 'Opera';
} elseif(strpos($brow, 'msie') !== false) {
 echo 'Internet Explorer';
} else {
 echo 'Inna';
}
echo '<p>';
 
// ----------------- system operacyjny -----------------
 
if(strpos($brow, 'windows') !== false) {
 echo 'Windows';
} elseif(strpos($brow, 'linux') !== false) {
 echo 'Linux';
} elseif(strpos($brow, 'mac os') !== false) {
 echo 'MacOS';
} else {
 echo 'Inny';
?>
FAQ

0 komentarzy