Jak posortować tablice według konkretnej kolumny?

piechnat

Załóżmy że mamy plik.txt o zawartości:

zuza|8|1
ania|3|8
ela|22|5
ola|12|9

Wczytujemy go do tablicy:

<?php
$tab = explode("\n", str_replace("\r", "", join("", file("plik.txt"))));

Teraz w tablicy $tab mamy kolejne linie pliku bez znaków końca (\r i \n). Jeżeli przyjmiemy że kolejne elementy tej tablicy są mniejszymi tablicami gdzie separatorem jest znak "|" to żeby posortować tę że tablice według konkretnej kolumny, możemy posłużyć się taką funkcją:

<?php
 function sortbycol($tab, $sep, $n, $flag1, $flag2) {
   for($i = 0; $i < count($tab); $i++) {
     $t1 = explode($sep, $tab[$i]);
     $t2[] = $t1[$n];
   }
   array_multisort($t2, $flag1, $flag2, $tab);
   return $tab;
 }

 $tab = sortbycol($tab, "|", 0, SORT_STRING, SORT_DESC);
 echo join("&ltbr&gt", $tab);

Powyższy kod spowoduje wyświetlenie tablicy posortowanej alfabetycznie
malejąco według pierwszej kolumny:

 zuza|8|1
 ola|12|9
 ela|22|5
 ania|3|8

Opis argumentów funkcji sortbycol:

$tab - tablica
$sep - separator
$n - numer kolumny indeksowany od zera
$flag1 - flag typu sortowania,
dostępne są następujące:
SORT_REGULAR - porównuj elementy normalnie
SORT_NUMERIC - porównuj elementy numerycznie
SORT_STRING - porównuj elementy jak stringi
$flag2 - flag porządku sortowania
dostępne są następujące:
SORT_ASC - sortuj w porządku rosnącym
SORT_DESC - sortuj w porządku malejącym

Czyli jeśli chcielibyśmy uzyskać sortowanie numeryczne według drugiej kolumny
w porządku rosnącym:

 ania|3|8
 zuza|8|1
 ola|12|9
 ela|22|5

to powinniśmy posłużyć się takim kodem:

<?php
$tab = sortbycol($tab, "|", 1, SORT_NUMERIC, SORT_ASC);
echo join("&ltbr&gt", $tab);

0 komentarzy