Okna dialogowe

ŁF

Okna dialogowe

Okno dialogowe jest oknem, które aplikacja wyświetla po to by poinformować użytkownika o jakimś zdarzeniu, żeby wprowadzić więcej informacji, lub żeby zatwierdzić jakąś decyzję. Okno takie posiada jedną lub więcej kontrolek, które umożliwiają wpisywanie tekstu, wybieranie opcji i/lub akcji itp.

W kategorii tej znajdują się opisy funkcji, typów, stałych i komunikatów niezbędnych do tworzenia i obsługi okien dialogowych.

Zobacz też

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

0 komentarzy