Null attr

Ktos
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy: <element {{1}}="{{1}}"> ``` Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję: <element {{1}}="{{1}}"> ``` <right>[[(X)HTML/XHTML|Różnice między HTML i XHTML]]</right>

0 komentarzy