Null attr

Ktos
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy: `<element {{1}}="{{1}}">` Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję: `<element {{1}}="{{1}}">` Różnice między HTML i XHTML.

0 komentarzy