Ostatnie zmiany w Inicjalizacja trybu(OpenGL)

R1 R2 Użytkownik Komentarz Rozmiar Różnica Created At
RobinMasterInicjalizacja trybu(OpenGL)

972 b972 b2003-11-17 17:31