RobinMaster

25 punktów #2918 / 7142
2003-11-17 17:31

Inicjalizacja trybu(OpenGL)

2003-07-03 01:30

Jak sprawdzić jak długo włączony jest nasz komputer