Komentarze

Coldpeer

Komentarze istnieją prawie w każdym języku programowania. Są to informacje, które będą pomijane przez interpreter JavaScript (EcmaScript). Komentarze mogą służyć jako informacje pomocnicze (np. co dana instrukcja wykonuje), czy też są tylko chwilowo, gdyż jakiś fragment kodu chcemy skomentować, żeby nie był zauważalny dla interpretera. Przydają się też bardzo w projektach, których przeznaczeniem jest dotrzeć do jak największej ilości programistów - aby dany użytkownik mógł wiedzieć, co dany blok kodu robi. Oczywiście komentarze ułatwiają życie także twórcom skryptów. Jeśli Twój kod jest dość obszerny i skomplikowany i nie będziesz dłuższy czas nic w nim robił, a po jakimś czasie zechcesz go np. zmodyfikować lub zaczerpnąć jakiejś użytej w nim techniki do innego projektu, zobaczysz, że zapewne nie będziesz pamiętał co dany fragment kodu robi. Właśnie po to powstały komentarze, aby w łatwy sposób można było przypomnieć sobie działanie danego bloku kodu.

W języku JavaScript (EcmaScript) mamy do wyboru dwa sposoby komentowania kodu: jednoliniowe lub wieloliniowe. Te pierwsze zaczynają się dwoma slashami (//), natomiast te drugie znakami /, a kończą /. Komentarze jednoliniowe - w przeciwieństwie to wieloliniowych - nie mają zakończenia wizualnego, ich końcem jest tak naprawdę koniec linii.

Oto przykład użycia komentarzy:

// to komentarz jednoliniowy

/* 
  a to jest
  komentarz wieloliniowy 
*/

Mały przykład użycia:

i = 5; // przypisanie do zmiennej "i" wartości 5

Można powyższy kod zastąpić komentarzem wieloliniowym:

i = 5; /* przypisanie do zmiennej "i" wartości 5 */

Nie będę już dawał więcej przykładów - myślę, że temat jest tak prosty, że nie będziesz miał problemów z dalszym zastosowaniem ich w użyciu.

0 komentarzy