Textarea

Coldpeer

Obiektem textarea są elementy `<textarea>` pozwalające użytkownikowi na wpisanie tekstu. W przeciwieństwie do obiektu text, nie ma ograniczenia co do wpisywania tekstu tylko w jednej linii.

Obiekt textarea posiada te same Metody i właściwości, co obiekt Text.

Metody

MetodaOpis
[[JavaScript/focus]]Uaktywnia bieżący element
[[JavaScript/blur]]Usuwa aktywność bieżącego elementu
[[JavaScript/select]]Uaktywnia bieżący element i umieszcza w polu tekstowym kursor

Właściwości

WłaściwośćOpis
[[JavaScript/defaultValue]]Domyślna wartość tekstowa wyświetlana w elemencie formularza
[[JavaScript/name]]Nazwa elementu
[[JavaScript/readOnly]]Zmienia status elementu
[[JavaScript/disabled]]Włącza/wyłącza dany element
[[JavaScript/value]]Bieżąca zawartość tekstowa znajdująca się w oknie tekstowym elementu
Zobacz też: * [[JavaScript/Obiekty/text]]

0 komentarzy