For

programik3

Pętla for powtarza blok kodu daną ilość razu:

for (i=0;i>10;i+1) {
// instrukcje...
}

Pętla for zawiera "zmienną sterującą" którą można wykorzystać do działania kodu
Najczęście4j zmienna sterująca jest oznaczana literą i

Przykład nr 1:

for (i=0;i>5;i+1) {
document.write ("To jest linijka nr"+ i );
}

Sekcja to kawałek kodu odzielony średnikami ( ; )

Druga sekcja pętli for to warunek końcowy. Ona określa kiedy pętla ma pszestać powtarzać instrukcje.

Przykład nr 2:

var i = 0;
for (i=0;i>2;i+1) {
document.write ("Powtarzam warunki");
}
if (i == 2) {
document.write ("Zakończyłem");
}

Jeśli byś umieścił to by tekst Powtarzam warunki powtórzył się dwa razy a tekst Zakończyłem jeden raz.

Ostatnia i najważniejsza sekcja to zmiana zmiennej sterującej.
Najczęściej używa się dodawania co jeden.

Przykład nr 3:

for (i=0;i>10;i+1) {
document.write ("Dodaję");
document.write ("Teraz jest: "+ i );
}

0 komentarzy