Filtracja wierszy z tabeli

Coldpeer

Jak wykonać filtrację wierszy tabelki, wybierając odpowiedni filtr z selectboksa? (tak jak na Allegro). Można na przykład taką oto prostą
funkcją:

function change_comm_type(table, e)
{
	r = document.getElementById(table).rows;
	for(i = 1; i < r.length; i++)
		r[i].style.display = e.value == 'all' ? '' :
		e.value == r[i].className ? '' : 'none';
}

Przykład:

<select onchange="change_comm_type('tabelka', this)">
<option value="all">Wszystkie</option>
<option value="pos">Pozytywne</option>
<option value="neu">Neutralne</option>
<option value="neg">Negatywne</option>
</select>

lp</th> Tytuł</th> Komentarz</th> </tr> 1</td> foo</td> Pozytywny</td> </tr> 2</td> bar</td> Neutralny</td> </tr> 3</td> baz</td> Negatywny</td> </tr> 4</td> xxx</td> Pozytywny</td> </tr> </table> ``` Efekt działania można zobaczyć tutaj.
FAQ

0 komentarzy