Odczyt adresu MAC

Koziołek

1 Wstęp
2 Odczyt adresu MAC
     2.1 Interfejs i test
     2.2 Implementacja

Wstęp

MAC Address jest to unikalny numer interfejsu sieciowego pozwalający na jego identyfikację w sieci. Często utożsamia się go z numerem seryjnym urządzenia, co nie jest do końca poprawne, ale stanowi niezłe przybliżenie. Adresy MAC są unikalne w skali światowej.

Od wersji 1.4 można w javie odczytać adres MAC bez potrzeby pisania kodu w innym języku i użycia JNI.

Odczyt adresu MAC

Odczyt adresu MAC jest możliwy zarówno lokalnie jak i zdalnie.

Interfejs i test

Poniżej definicja interfejsu, który pozwala na odczyt adresu MAC za pomocą obiektu klasy InetAddress:

package pl.koziolekweb.programmers.macreader.MACReader;

import java.net.InetAddress;

public interface MACReader {

  byte[] getMacAddress(InetAddress inetAddress) throws SocketException;

  String getMacAddressAsString(InetAddress inetAddress) throws SocketException;

}

Poniżej test JUnit4 sprawdzający czy klasa działa poprawnie. Uwaga test, będzie działał poprawnie jeżeli zmienisz IP, MAC i MAC_BYTE na te, które ma twój komputer.

package pl.koziolekweb.programmers.macreader.MACReader;

import java.net.InetAddress;
import java.net.SocketException;
import java.net.UnknownHostException;

import org.junit.Assert;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

public class MACReaderTest {

  private final String IP = "10.203.1.73";
  private final String MAC = "00-21-70-B9-C1-5F";
  private final byte[] MAC_BYTE = new byte[] { 0, 33, 112, -71, -63, 95 };

  private MACReader reader;

  @Before
  public void before() {
    reader = new MACReaderImpl();
  }

  @Test
  public void getMacAddressAsStringTest() throws UnknownHostException, SocketException {
    String mac = reader.getMacAddressAsString(InetAddress.getLocalHost());
    Assert.assertEquals(MAC, mac);
    mac = reader.getMacAddressAsString(InetAddress.getByName(IP));
    Assert.assertEquals(MAC, mac);
  }

  @Test
  public void getMacAddressTest() throws UnknownHostException, SocketException {
    byte[] mac = reader.getMacAddress(InetAddress.getLocalHost());
    Assert.assertTrue(mac.length == 6);
    Assert.assertArrayEquals(MAC_BYTE, mac);

    mac = reader.getMacAddress(InetAddress.getByName(IP));
    Assert.assertTrue(mac.length == 6);
    Assert.assertArrayEquals(MAC_BYTE, mac);
  }
}

Implementacja

Na koniec klasa implementująca interfejs:

package pl.koziolekweb.programmers.macreader.MACReader;

import java.net.InetAddress;
import java.net.NetworkInterface;
import java.net.SocketException;
import java.util.Formatter;

public final class MACReaderImpl implements MACReader {

  public byte[] getMacAddress(InetAddress inetAddress) throws SocketException {
    NetworkInterface ni = NetworkInterface.getByInetAddress(inetAddress);
    byte[] mac = null;
    if (ni != null) {
      mac = ni.getHardwareAddress();
    }
    return mac;
  }

  public String getMacAddressAsString(InetAddress inetAddress) throws SocketException, NullPointerException {
    Formatter formatter = new Formatter();
    byte[] mac = getMacAddress(inetAddress);
    if (mac != null) {
      for (int i = 0; i < mac.length; i++) {
        formatter.format("%02X%s", mac[i], (i < mac.length - 1) ? "-" : "");
      }
    } else {
      throw new NullPointerException("Adres niedostępny!");
    }

    return formatter.out().toString();
  }
}

Powyższy kod będzie działał od wersji 1.5 ze względu na użyty sposób formatowania wyników.

1 komentarz

Funkcja getHardwareAddress() w NetworkInterface została wprowadzona dopiero w wersji 1.6 Javy także wersja 1.5 będzie niewystarczająca do odpalenia tego kodu.. taki szczegół tylko;)