JAVA EE6 Programowanie aplikacji WWW cz.2 Model aplikacji.

kadoel

Logika aplikacji podzielona jest na komponenty. Każdy komponent pełni inne funkcje. Wyróżniamy następujące warstwy aplikacji:

-kliencka Client Tier
-webowa Web Tier
-biznesowa Business Tier
-informacyjna Eis Tier

Klient web jest to przeglądarka WWW, która wyświetla strony otrzymane z serwera. Strony WWW są dynamicznie generowane w postaci dokumentów (HTML/XHTML,XML). Za generowanie odpowiadają komponenty webowe, które uruchamiane są w warstwie web.

Komponenty webowe są to:
-serwlety
-strony JSP i JSF

http://2.bp.blogspot.com/-AL4D6917O8M/TjmylPg7E3I/AAAAAAAAABs/vAJ8HT5pvIs/s400/overview-multitieredApplications.gif

Warstwa kliencka i webowa zazwyczaj traktowane są jako warstwa prezentacji.Podział taki pozwala skupić się na samym aspekcie wizualizacji bez wgłębiania się w szczegóły logiki biznesowej.

Warstwa biznesowa jej zadaniem są głównie np:obliczenia, operacje na danych,itp. Korzysta głównie z komponentów warstwy webowej i biznesowej (EJB - Enterprise JavaBeans).

Warstwa danych(informacyjna) inaczej warstwa EIS (Enterprise Information Systems) obejmuje wszelkie źródła danych dla warstwy logiki biznesowej. Takimi źródłami są między innymi: bazy danych, systemy informatyczne już istniejące w danym przedsiębiorstwie.

źródło: http://kadoel-kawaczyjava.blogspot.com/

0 komentarzy