Uruchomienie wibracji

fatalbomb

Bardzo częstym efektem wykorzystywanym w grach jest włączenie wibracji w telefonie w określonym momencie. Okazuje się, że do uzyskania takiego efektu nie potrzeba dodatkowych bibliotek, wystarczy dobrze nam znana klasa Display.

W celu włączenia wibracji wywołujemy następujący kod:

 Display.getDisplay (this).vibrate (czas);

gdzie czas oznacza ile milisekund ma być włączony wibrator. Podanie zera spowoduje jego natychmiastowe wyłączenie.

Oczywiście powyższy kod jest równoznaczny z:

 Display scrn = Display.getDisplay (this);
 scrn.vibrate (czas);

Jeżeli w klasie w której wywołujemy wibrację istnieje już obiekt klasy Display (np. klasa główna MIDletu), wygodniejsze będzie wywołanie tej drugiej postaci (oczywiście tylko druga linia).

Uwagi

Metoda vibrate jest dostępna tylko w MIDP 2.0. Telefon musi oczywiście posiadać wbudowany wibrator.

0 komentarzy