Java » FAQ

Zrzut ekranu

Koziołek

Poniższy program jest bardzo prostą implementacją narzędzia do wykonywania zrzutów ekranu. Klasa Screenshoter dostarcza funkcjonalności pozwalające na wykonanie i zapisanie zrzutu we wskazanym miejscu oraz metodę makeAndSave, która łączy obie te funkcjonalności.

package net.programmers.java.faq;

import java.awt.AWTException;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Robot;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

public class Screenshoter {

  private Robot robot;
  private int width;
  private int height;
  private Rectangle screenRct;

  public Screenshoter() throws AWTException {
    robot = new Robot();
    width = (int) Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().getWidth();
    height = (int) Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().getHeight();
    screenRct = new Rectangle(0, 0, width, height);
  }

  public void makeAndSave(File target) throws IOException {
    save(target, make());
  }

  private void save(File target, BufferedImage image) throws IOException {
    ImageIO.write(image, "jpg", target);
  }

  public BufferedImage make() {
    if (robot != null) {
      return robot.createScreenCapture(screenRct);
    }
    return null;
  }
}

Obsługa wszystkich błędów jakie mogą się pojawić jest przerzucana na kod wykorzystujący tą klasę.
Przykładowy program wykorzystujący tą klasę:

package net.programmers.java.faq;

import java.io.File;
import java.util.logging.Logger;

public class ScreenShotDemo {

  private final static String RESOURCES_DIR = "./src/main/resources";

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    if(!new File(RESOURCES_DIR).exists()){
      Logger.getAnonymousLogger().warning("Katalog docelowy nie istnieje! Tworzę nowy katalog!");
      new File(RESOURCES_DIR).mkdirs();
    }
    (new Screenshoter()).makeAndSave(new File(RESOURCES_DIR + "/screen.jpg"));
  }
}
FAQ

0 komentarzy