Java » FAQ

Pobranie listy drukarek

Koziołek

W wielu programach tworzymy jakieś dane, które następnie należałoby wydrukować. Warto w takim przypadku dać użytkownikowi możliwość wyboru drukarki. Poniższa klasa pozwala na wyszukanie odpowiedniej drukarki zainstalowanej w systemie. Zwraca też informacje o wszystkich drukarkach zainstalowanych w systemie.

package pl.koziolekweb.programmers.printers;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

import javax.print.PrintService;
import javax.print.PrintServiceLookup;

public class PrinterUtils {
  private static Map<String, PrintService> printServices;

  private PrinterUtils(){}

  static {
    PrintService[] ps = PrintServiceLookup.lookupPrintServices(null, null);
    printServices = new HashMap<String, PrintService>();
    for (PrintService printService : ps) {
      printServices.put(printService.getName(), printService);
    }

  }

  public static int getNumberOfPrinters() {
    return printServices.size();
  }

  public static Set<String> getPrinters() {
    return printServices.keySet();
  }

  public static PrintService getPrinterByName(String name){
    return printServices.get(name);
  }
}

Mały test:

package pl.koziolekweb.programmers.printers;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Liczba drukarek: " + PrinterUtils.getNumberOfPrinters());
    System.out.println("Drukarki: " + PrinterUtils.getPrinters());
  }
}
FAQ

2 komentarzy

A dlaczego ma nie działać?

wszystko ladnie dziala